Podział nieruchomości

wykonujemy podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i rolnych oraz podziały do zniesienia współwłasności. Bezpłatnie wykonujemy koncepcję podziału zgodnie z sugestiami zleceniodawcy oraz obowiązującymi przepisami.