Mapy projektowe

Mapy do celów:

  • Projektowych
  • Tyczenia
  • Inwentaryzacje powykonawcze

Sporządzamy mapy do celów projektowych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Na życzenie zleceniodawcy mapa do celów projektowych sporządzana jest również w postaci numerycznej.

Przykładowa mapa w formacie DXF (17 kb)