Mapy numeryczne

Wykonujemy kompleksowe opracowanie map numerycznych z wykorzystaniem istniejących materiałów archiwalnych (szkice, wykazy współrzędnych, wpasowane rastry istniejących map) oraz pomiarów bieżących. Opracowanie w/w map dokonywane jest przy użyciu programu EWMAPA. Istnieje możliwość eksportu treści mapy do formatów czytanych przez inne programy (np. dxf).