• Mapy projektowe Mapy projektowe

    Sporządzamy mapy do celów projektowych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych... czytaj więcej

  • Mapy prawne Mapy prawne

    Oferujemy usługi związane z regulacją własności stanów prawnych nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych (rozliczenia hipoteczne, sporządzanie wykazów synchronizacyjnych do ksiąg wieczystych)... czytaj więcej

  • Podział nieruchomości Podział nieruchomości

    wykonujemy podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych i rolnych oraz podziały do zniesienia współwłasności. Bezpłatnie wykonujemy koncepcję podziału zgodnie z sugestiami zleceniodawcy... czytaj więcej

  • Mapy numeryczne Mapy numeryczne

    wykonujemy kompleksowe opracowanie map numerycznych z wykorzystaniem istniejących materiałów archiwalnych (szkice, wykazy współrzędnych, wpasowane rastry istniejących map) oraz pomiarów bieżących... czytaj więcej